Visie en logo

Mijn visie
Ik droom van een wereld waarin iedereen zowel in zichzelf als in alle medemensen, elk dier, iedere boom, bloem, plant – ofwel in de gehele schepping – Christus gaat (h)erkennen en liefhebben. Ofwel maximale inclusiviteit!

Mijn visie en het logo 
Op het eerste gezicht lijkt het logo, waarin de letters C, P en O zichtbaar zijn, een verwijzing naar CoachingsPraktijk Overduin. Dat is uiteraard ook het geval! De letters C, P en O zijn echter ook een hint naar de visie van waaruit ik bij het coachen werk. Deze letters staan namelijk ook voor: Christus Peter geheel omsloten door de O.
Dat moet ik natuurlijk even uitleggen …

De O staat voor mijn universele, holistische visie op de werkelijkheid. Er is maar één werkelijkheid, die zowel de onzichtbare als de zichtbare wereld omvat. Met een mooie term ook wel ‘non-dualism’ genoemd. Het onzichtbare wordt zichtbaar als de energie binnen het onzichtbare een lagere frequentie aanneemt. Zodoende wordt het onzichtbare zichtbaar en tastbaar. De zichtbare wereld zou je dus als gestolde (levens)energie kunnen zien. Het onzichtbare en zichtbare zijn dus twee kanten van dezelfde medaille; die van de natuurlijke werkelijkheid.

De C (van Christus) is de benaming die ik persoonlijk geef aan het onzichtbare binnen die ene werkelijkheid. De keuze voor deze benaming heeft te maken met mijn christelijke achtergrond. Veel mensen denken dat Christus de achternaam van Jezus was. Christus staat echter voor het universele / eeuwige leven dat uit Onvoorwaardelijke Liefde bestaat, hetgeen Jezus ons door zijn leven op aarde heeft getoond. Christus kan je zien als het koninkrijk van het Licht, waar Jezus van Nazareth in wandelde. 

De P (van Peter) staat voor één van de vele fysieke vormen (in dit geval mijn persoon) waarin het onzichtbare zich als zichtbaar en tastbaar manifesteert. Het gaat hierbij om een fysieke (uitings)vorm van Christus, waar een naam aan gegeven is om het / hem te kunnen onderscheiden van de vele andere fysieke vormen die de tastbare wereld rijk is.

Het mooie aan deze visie is het universele karakter ervan. Niets en niemand op deze wereld kan zich laten voorstaan op zijn afkomst. Alles en iedereen is een creatie vanuit het Licht van Christus en in essentie zijn we allemaal één. Als we dat meer zouden beseffen, zou de wereld er een stuk mooier uit gaan zien! Daar wil ik met mijn coaching graag aan bijdragen!