Tarieven

Hieronder vind je een overzicht van de tarieven voor mijn diensten. De vermelde tarieven zijn inclusief B.T.W. Onder het overzicht een toelichting op de gehanteerde tarieven.

  Dienst                                                    Tarief  

  Daltarief   Normtarief   Plustarief
  Kennismakingsgesprek   Gratis   Gratis   Gratis
  Coaching Traject in overleg variërend vanaf € 0
  Vervolggesprek / Nazorggesprek   € 75,00   € 100,00   € 125,00
  Wandelgesprek   € 100,00   € 125,00   € 150,00
  Dinergesprek 1 persoon   € 125,00   € 175,00   € 225,00
  Dinergesprek 2 personen   € 150,00   € 200,00   € 250,00
  (S)preekbeurt   € 150,00   € 250,00   € 350,00
  Workshop *   € 10,00   € 25,00   € 40,00

Aangezien het coaching traject gebaseerd is op Bijbelse principes, hanteer ik hiervoor geen vast tarief. Ik geloof in het – eveneens Bijbelse – principe dat de arbeider zijn loon waard is. Dit zal ik verder toelichten tijdens het kennismakingsgesprek.

Voor de overige diensten hanteer ik drie tarieven, te weten: een daltarief, een normtarief en een plustarief. Het daltarief is bestemd voor mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld met een minimumloon of met een uitkering. Het normtarief voor degenen met een redelijk tot modaal inkomen. En het plustarief voor mensen met ruim voldoende financiële middelen. Iedereen kan zonder verdere toelichting gebruik maken van het normtarief. Deze staan dan ook standaard op de website vermeld bij de diensten die ik aanbied. Om gebruik te kunnen maken van het daltarief vraag ik je vooraf om een korte toelichting van je situatie. Wanneer je financiën het toelaten, kun je overwegen om het plustarief te betalen. Hiermee stel je iemand anders met een kleinere portemonnee in de gelegenheid om een vorm van coaching te kunnen volgen.

* Het betreft hier de workshop “Verander de wereld door je ware Zelf te zijn”, die ik zelf organiseer en aanbied. Bij een workshop op verzoek gelden mogelijk andere tarieven.