Born Again in Fifty Days

Dit coachingstraject bestaat uit zes gesprekken van een à anderhalf uur, inclusief een intakegesprek en een evaluatiegesprek.