Be the Light in the World

Een discipelschaptraject in een kleine groep van vier personen, met zeven wekelijkse bijeenkomsten en de mogelijkheid van individuele coaching.