Het Onze Vader

0 Comments

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Onze onzichtbare Oorsprong (Christus in ons),

uw naam worde geheiligd;
Christus wordt in iedereen apart/vrij gezet;

uw koninkrijk kome
het zal steeds meer zichtbaar worden dat Christus alles en in allen is

uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
zoals Christus in de onzichtbare wereld Koning is, zo zal Christus ook op de zichtbare wereld Koning zijn.

Geef ons heden ons dagelijks brood;
Geef ons dagelijks de woorden van het koninkrijk; het evangelie van Christus;

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en zet ons vrij van iedere aanklacht die ons treft en iedere aanklacht die wij tegen anderen hebben;

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
en verlos ons van ons vlees, de oude mens, zodat Christus voluit zichtbaar zal worden.

Want Uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Want Christus in ons is het koninkrijk van God, de enige hoop op eeuwige heerlijkheid.

Amen.
Amen!

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *