Logo en visie

Op het eerste gezicht lijkt het logo, waarin de letters C, P en O zichtbaar zijn, een verwijzing naar CoachingsPraktijk Overduin. Dat is uiteraard ook het geval! De letters C, P en O zijn echter ook een hint naar de visie van waaruit ik bij het coachen werk. Deze letters staan namelijk ook voor: Christ Peter geheel omsloten door de O. Dat moet ik natuurlijk uitleggen …

De O staat voor mijn universele, holistische visie op de werkelijkheid. Er is maar één werkelijkheid, die zowel de onzichtbare als de zichtbare wereld omvat. Met een mooie term ook wel ‘non-dualism’ genoemd. Het onzichtbare wordt zichtbaar als de energie binnen het onzichtbare een bepaalde frequentie aanneemt. Zodoende wordt het onzichtbare zichtbaar en tastbaar. De zichtbare wereld zou je dus als gestolde (levens)energie kunnen zien. Het onzichtbare en zichtbare zijn dus twee kanten van dezelfde medaille; die van de natuurlijke werkelijkheid.

De C (Christ of Christus) is de benaming die ik persoonlijk geef aan het onzichtbare binnen die ene werkelijkheid. De keuze voor deze benaming heeft te maken met mijn christelijke achtergrond. Veel mensen denken dat Christus de achternaam van Jezus was. Christus staat echter voor het universele/eeuwige leven dat uit Onvoorwaardelijke Liefde bestaat, hetgeen Jezus ons door zijn leven op aarde heeft getoond. In Bijbelse termen wordt het ook wel het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk van God genoemd. 

De P (van Peter) staat voor één van de vele fysieke vormen (in dit geval mijn persoon) waarin het onzichtbare zich als zichtbaar en tastbaar manifesteert. Het gaat hierbij om een fysieke (uitings)vorm van Christus, waar een naam aan gegeven is om het / hem te kunnen onderscheiden van de vele andere fysieke vormen die de tastbare wereld rijk is.

Het mooie aan deze visie is het universele karakter ervan. Niets en niemand op deze wereld kan zich laten voorstaan op zijn afkomst. Alles en iedereen is een creatie vanuit het koninkrijk der hemelen en in essentie zijn we één. Als we dat meer zouden beseffen, zou de wereld er een stuk mooier uit gaan zien! Daar wil ik met mijn coaching graag aan bijdragen!