Het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond – dl 2

0 Comments

Mocht je deel 1 van deze blog nog niet gelezen hebben, klik dan eerst hier.

In deel 1 van deze blog heb ik laten zien dat het oude verbond een verwijzing was naar een wandel naar het ‘vlees’/ego. De wet van Mozes was nodig om het ‘vlees’ te beteugelen. Overtredingen konden worden vergeven door dierenoffers.

Jezus offerde zichzelf op als offer van het nieuwe(!) verbond, om daarmee een einde te maken aan al die zinloze dieroffers. We lezen in het oude testament al het volgende: “Brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist” (Psalm 40:7); “al uw brandoffers, Ik schep er geen behagen in” (Amos 5:21) en “Liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer”. (Hosea 6:6)

Is het toeval dat er onder het hele oude verbond geen lammetjes werden geofferd als ZOND(e)offer! Het waren allemaal geiten, bokken en stieren, die voor de zondoffers werden geslacht (zie Hebreeën 10:4).

Jezus, als het lam van God, verwijst dus niet naar de offerdienst onder het oude verbond. Het geslachte lam verwijst alleen naar de uittocht uit Egypte. Daar werd het bloed van een lammetje aan de deurposten gesmeerd en dat luidde de BEVRIJDING uit Egypte in, waar men bij de vleespotten zat. Egypte is dan ook een beeld van het ‘vlees’/ego, dat de mens onderdrukt. Alleen degenen die het bloed van het lammetje aan de deurposten hadden gesmeerd, werden ontzien door de engel van de dood en werden uiteindelijk bevrijd! Zodra je BEVRIJDT bent van het ‘vlees’, is er geen offer meer nodig! (zie de grove vertaalfout in Hebreeën 10:18). Jezus liet zich kruisigen om daarmee te laten zien dat God niet rekent met het ego van de mens! En aangezien het lam van de grondlegging der wereld af is geslacht (Openbaring 13:8), heeft God nooit met het ‘vlees’ van de mens gerekend! Al die offers die de joden hebben gebracht zijn overbodig geweest! God had er geen behagen in! Het godsbeeld van de joden onder het oude verbond klopte van geen kant. En helaas hebben de meeste christenen nog steeds hetzelfde godsbeeld! Omdat het ‘evangelie’ van vergeving van zonden wordt verkondigd i.p.v. het Evangelie van het Koninkrijk.

Paulus sprak bij het avondmaal over de beker van het nieuwe verbond. Het offer van zijn leven dat Jezus bracht heeft dan ook niets van doen met de offers die onder het oude verbond werden gebracht. Jezus’ offer was niet het laatste zondoffer van het oude verbond. Hij was het enige offer van het nieuwe verbond. Jezus liet zich niet kruisigen voor de vergeving van zonden!

Omdat de meeste christenen leven met een oude-verbonds-mentaliteit (zuurdesem!) en de werkelijke boodschap van de kruisdood van Jezus daarmee in de vergetelheid is geraakt, blijven de meeste christenen naar het ‘vlees’ wandelen. Het lukt hen maar niet om hun ego voor dood te houden! En zolang je denkt dat het ‘vlees’ nog leeft, identificeer je je als vanzelf met het ego. En dat is de grootste belemmering, waardoor Christenen hun ware Zelf (Christus in ons) niet ontdekken en bewust worden. Ze leven onder het oude verbond, terwijl Jezus ons heeft willen laten zien, dat het oude verbond tot de dood leidt. De letter van de wet brengt dood en de Geest (Christus in ons) maakt levend. (2 Korinte 3:6)

Jezus werd in zijn tijd alleen aangevallen door de religieuze leiders. Zij wilden vasthouden aan het oude verbond en de offerdienst; aan een godsbeeld dat meer over henzelf vertelde, dan over wie God werkelijk is. Heidenen hadden geen moeite met Jezus. De ware boodschap van het kruis, het Evangelie van Christus, werd met open armen ontvangen. Jezus is niet een struikelblok voor de wereld, mits we het Evangelie van Christus verkondigen. Jezus is het struikelblok voor christenen, die vasthouden aan het ‘evangelie’ van vergeving van zonden. De wereld zit niet te wachten op een boodschap van een God die als Vader zijn zoon laat kruisigen, omdat Hij alleen op die manier de zonden van de mensheid zou kunnen vergeven. De wereld kijkt nog steeds met reikhalzend verlangen uit naar het openbaar worden van de Zonen Gods (de Christussen). Zodra we de ware boodschap van het kruis gaan ontdekken, zullen de Zonen Gods op gaan staan.

Het Evangelie van Christus is kinderlijk eenvoudig, zo eenvoudig dat we het over hoofd zien en het laten roven door religieuze gedachten. De huidige wereld kan alleen nog worden gered als we onze ego’s voor dood gaan houden, we onszelf als Christus gaan zien en we vanuit de eenheid in Christus op gaan staan als Zonen van God.

Wie staat er op?

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *