De bedekking van het oude verbond

0 Comments

Hoe zou het toch komen dat zoveel christenen leven alsof het oude verbond – dat alleen voor het joodse volk bedoeld was – nog van kracht is? Ze hebben wel wat aanpassingen gedaan, maar alle principes van het oude verbond vind je terug in hun leven.

1) De joden hadden de Thora als wetboek. Christenen hebben de Bijbel als wetboek. Ieder artikel uit het wetboek, iedere tittel en jota moet nageleefd worden. Wat ze alleen over het hoofd zien zijn de vele teksten, die ze voor het gemak maar aan de kant schuiven, omdat ze niet overeen komen met hun theologie. Vooral teksten waarin overduidelijk wordt aangegeven dat ‘allen in Christus’ zijn. Is de Bijbel werkelijk bedoeld als een wetboek? Was het niet de letter der wet die dood brengt?

2) De joden onder het oude verbond geloofden dat God op afstand was. Ze dachten dat hun zonden reden voor God zou zijn om niet meer met hen in contact te kunnen staan. Christenen geloven dat er een scheiding tussen God en mens is ontstaan vanwege de zonden. Hoewel Paulus overduidelijk aangeeft dat het verborgen mysterie dat Jezus heeft geopenbaard, ten alle tijden en voor iedereen ‘Christus in ons’ is, geloven christenen nog steeds dat dit alleen geldt voor gelovigen.

3) Het joodse volk had Mozes als middelaar tussen God en het volk. Dit was nodig vanwege punt 2. Christenen zien nog steeds Jezus van Nazareth als middelaar tussen God en henzelf.

4) Het joodse volk moest offers brengen om vergeving van zonden te kunnen ontvangen. Christenen geloven dat Jezus van Nazareth zijn leven aan God heeft geofferd, waardoor ze vergeving van zonden kunnen ontvangen.

5) Joden bleven maar aan God offeren om steeds weer opnieuw vergeving van zonden te ontvangen. Christenen blijven maar tot God bidden om vergeving van zonden, ondanks het feit dat Jezus door zijn kruisdood heeft laten zien dat het ‘vlees’ (het lichaam der zonde) voor God morsdood is.

6) Het joodse volk ging naar de tempel, omdat dit de plaats was, waar God woonde. Hoewel Paulus overduidelijk schrijft over het lichaam als de tempel van de heilige Geest, gaan christenen nog steeds zondag aan zondag naar de kerk met als hoofdreden om God te ontmoeten.

7) De joden moesten allerlei feesten vieren, als heen-wijzing naar wat komen zou. Die feesten waren bedoeld om hun geloof en hoop op een betere toekomst levend te houden. Hoewel datgene waar de oudtestamentische feesten naar verwezen, 2000 jaar geleden al gekomen is, blijven christenen feesten vieren van dingen die in het verleden hebben plaatsgevonden, alsof datgene waar die gebeurtenissen naar verwezen, nog ergens in de toekomst zou moeten plaatsvinden.

Zou het kunnen zijn dat er een bedekking ligt op de huidige christelijke kerk?

Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd“. (2Korinte 3:14-18)

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *