Categorie: Diversen

LEVEN vanuit je HART en luisteren naar je LIJF

By cpolifecoach no comments
Ons brein is een geweldig stuk gereedschap dat heel goed van pas kan komen in ons leven van alledag. We moeten het dan wel gebruiken waar het voor bedoeld is!
Read More

Het mysterie Christus in ons

By cpolifecoach no comments
Jezus van Nazareth heeft als mens het mysterie geopenbaard dat vanaf ALLE eeuwen en ALLE geslachten verborgen was gebleven. (Kol.1:26,27) Dat mysterie is: Christus in ons, de hoop op heerlijkheid!
Read More

Van gebondenheid naar vrijheid

By cpolifecoach no comments
Wat wij in onze binnenwereld geloven, gaan we vanzelf in onze buitenwereld terugzien! Deze wetmatigheid wordt door de psychologie projectie genoemd en is door de kwantumfysica inmiddels aangetoond. Onze waarneming
Read More

De maan als een spiegel

By cpolifecoach no comments
Wow, wat een bijzonder mooi natuurverschijnsel! Ik ben er om 4.30 uur even voor uit mijn bed gestapt. Wat mij wel vaker overkomt, is dat er in de vroege ochtend
Read More

Een probleemoplossende blog

By cpolifecoach no comments
We hebben momenteel te maken met een wereldwijd probleem, waar iedereen de gevolgen van ondervindt. Hoe gek het ook mag klinken, onze eigen persoonlijke problemen kunnen groter lijken dan een
Read More

ALLES is LIEFDE

By cpolifecoach no comments
God is Liefde (αγαπη = agape). (1 Joh.4:8,16) Wie zal ons scheiden van de Liefde (αγαπη = agape) van Christus? (Rom.8:35) De Liefde (αγαπη = agape) van Christus dringt ons.
Read More

Logos en rhema

By cpolifecoach no comments
Adam is het beeld van de mens die naar het ‘vlees’ wandelt, zich identificeert met zijn ego. Het zou niet eerlijk zijn als Adam dat voor iedereen gedaan zou hebben.
Read More

Het bovennatuurlijke is natuurlijk!

By cpolifecoach no comments
Christus IN ons, de hoop op goddelijke luister.Het Koninkrijk van God is binnen IN u.Christus is het Koninkrijk van God. Christus is alles en in allen.Het Koninkrijk van God is
Read More

Het poep-praatje van Paulus

By cpolifecoach no comments
Vandaag een ietwat precaire blog met een vleugje anatomie. “Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil
Read More

God als perfecte vader/moeder

By cpolifecoach no comments
Mijn zoon, mijn dochter, weet je hoe ongelofelijk veel ik van je houd? Het Evangelie van het Koninkrijk van God is zo kinderlijk eenvoudig, dat ik mij er steeds meer
Read More