Born Again in Fifty Days

Heb jij last van stress en wil je meer ontspannen?
Heb jij burn-out verschijnselen en wil je meer rust ervaren?
Ben je vaak moe en wil je meer energie?
Ben je geregeld ziek of zit je niet lekker in je vel en wil je gezond zijn?
Leef je in angst of maak je je zorgen over de toekomst?
Of voelt je leven doelloos en wil je tot je ware bestemming komen?

Een coachingstraject waarbij je in 50 dagen (7 weken) een diepgaande transformatie ondergaat van de ‘oude mens’ naar de ‘nieuwe mens’.

Vanwege mijn christelijke achtergrond werk ik met universele principes die uit de Bijbel komen. De coaching is verder niet gericht op christelijke dogma’s. Het is dan ook geen voorwaarde om aanhanger van het christendom of een andere religie te zijn of te worden. Geloven dat er meer is tussen hemel en aarde is wel handig, omdat de toegepaste principes hier vanuit gaan.
 
In de Bijbel komen we het begrip ‘wedergeboorte’ tegen in een gesprek tussen Jezus en Nicodemus. Tijdens dit gesprek omschrijft Jezus de wedergeboorte als ‘uit de Geest geboren worden’. We moeten volgens Jezus uit water en uit Geest geboren worden. De eerste geboorte heeft betrekking op de geboorte van ons fysieke lichaam, de geboorte uit het vrucht-water. In de periode voor onze fysieke geboorte zijn we omringd met water. We worden als het ware uit het water geboren, precies zoals Jezus het zei. De fysieke vrucht komt uit het water tevoorschijn.
 
De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.” (citaat uit de Bijbel van het gesprek tussen Jezus en Nicodemus)
 
Met de geboorte uit de Geest werkt het precies hetzelfde. We zijn al ondergedompeld in de Geest, maar om ook werkelijk geestelijk tot leven te komen, zullen we ook uit de Geest geboren moeten worden. Het geestelijke leven komt door de (weder)geboorte uit de Geest tevoorschijn. Vanaf dat moment ben je een nieuwe schepping! Het geestelijke leven dat geboren wordt is de vrucht van de Geest.
 
De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing“. (citaat uit de Bijbel)
 
Kijk naar Jezus en je ziet hoe de geestelijke vrucht er in de praktijk uit ziet. Dat is niet iets waar je in kan groeien. Bij een fysieke vrucht (baby) gaat de groei na de geboorte verder. Een geestelijke vrucht wordt volwassen geboren; dat ben je of je bent het (nog) niet!
 
Waar gaan we het over hebben in die vijftig dagen?
 
De volgende onderwerpen komen in elk geval aan bod:

* het zaad van de wedergeboorte
* het moment van de (geestelijke) bevruchting 
* gezonde ‘voeding’ tijdens de zwangerschap
* andere do’s and don’ts
* complicaties tijdens de zwangerschap en hoe je daar mee om gaat
* de barensweeën; het breken van de vliezen
* de (weder)geboorte

Hoe ziet het Born Again in Fifty Days programma er uit?

Het traject begint altijd met een intakegesprek. Tijdens dat gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we onder andere de wederzijdse verwachtingen. We houden beiden het recht om na het intakegesprek af te zien van een vervolg. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je na het intakegesprek de indruk hebt gekregen dat het toch niet bij jou past.

Ben je na het intakegesprek nog steeds enthousiast, dan volgen er nog zes afspraken. De dag van het eerste gesprek na het intakegesprek wordt beschouwd als de eerste dag van de vijftig dagen. De gesprekken zullen doorgaans om de week plaatsvinden. Met het intakegesprek meegerekend gaat het dus in totaal om zeven afspraken, waarvan de laatste afspraak een evaluatiegesprek zal zijn. Het evaluatiegesprek vindt na de vijftig dagen plaats. Elke afspraak zal tussen de 60 en 90 minuten duren.

Alle afspraken zullen op mijn coachingspraktijk plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat om één of meerdere gesprekken tussen het intake- en het evaluatiegesprek in tijdens al wandelend in het Hitland-park te houden. Dit is op 2 minuten loopafstand van mijn coachingspraktijk. 

Wat zijn de kosten?

Voor zakelijke klanten kost het traject € 975,00, excl. BTW. Voor particuliere klanten wordt er vooraf geen prijsafspraak gemaakt voor het volgen van het coachingstraject. Achteraf mag jijzelf bepalen wat het je waard  is geweest, waarbij we uitgaan van het Bijbelse principe “de arbeider is zijn loon waard‘”. Voor het bedrag dat jij wilt geven, wordt dan wel een factuur opgesteld in verband met de administratieve verwerking in de boekhouding.

Ben je enthousiast geworden, klik dan op de knop hieronder voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je deze ook via de knop hieronder stellen.