Jezus moest ook wederom geboren worden

By cpolifecoach no comments
“Petrus zei tot Jezus: Zie, wij hebben alles prijsgegeven en WIJ ZIJN U GEVOLGD; wat zal dan ons deel zijn? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, DIE
Read More

LEVEN vanuit je HART en luisteren naar je LIJF

By cpolifecoach no comments
Ons brein is een geweldig stuk gereedschap dat heel goed van pas kan komen in ons leven van alledag. We moeten het dan wel gebruiken waar het voor bedoeld is!
Read More

Wil jij openbaar worden als een Zoon of Dochter van God?

By cpolifecoach no comments
De Bijbel is een verzameling geschriften die we op twee manieren kunnen lezen en interpreteren, te weten: 1) vanuit een vleselijk perspectief, waarin we ons laten leiden door het dualistische
Read More

Open je geestelijke ogen!

By cpolifecoach no comments
De boodschap van Jezus van Nazareth luidde kort maar krachtig: “Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij.” In de loop der eeuwen zijn er kilometers theologische werken volgeschreven
Read More

Het hogere doel van social distancing

By cpolifecoach no comments
Ons oog (lees: datgene wat we waarnemen) is de spiegel van onze ziel. Onze binnenwereld bepaalt wat we in de buitenwereld waarnemen. Deze waarheid heeft zich in mijn eigen leven
Read More

Leef jij vanuit je HOOFD of uit je HART?

By cpolifecoach no comments
Ik geloof dat meer dan 95% van de mensheid vanuit het hoofd leeft en ik vermoed dat het dichter bij de 100% dan bij de 95% zit. Veel mensen verwarren
Read More

Het mysterie Christus in ons

By cpolifecoach no comments
Jezus van Nazareth heeft als mens het mysterie geopenbaard dat vanaf ALLE eeuwen en ALLE geslachten verborgen was gebleven. (Kol.1:26,27) Dat mysterie is: Christus in ons, de hoop op heerlijkheid!
Read More

Hemelvaart 2020

By cpolifecoach no comments
De kruisiging van Jezus en de opstanding van Christus, daar kunnen de meeste christenen nog wel wat mee en Pinksteren spreekt uiteraard ook tot de verbeelding. Het moment waarop we
Read More

Van gebondenheid naar vrijheid

By cpolifecoach no comments
Wat wij in onze binnenwereld geloven, gaan we vanzelf in onze buitenwereld terugzien! Deze wetmatigheid wordt door de psychologie projectie genoemd en is door de kwantumfysica inmiddels aangetoond. Onze waarneming
Read More

Eten van de Levensboom

By cpolifecoach no comments
Christus is de Levensboom die in het midden van het paradijs stond. Naast deze boom stond de boom van kennis van goed en kwaad. De mens eet liever van de
Read More