De arbeider is zijn loon waard

Capelle aan den IJssel, 1 december 2020

Begin dit jaar ben ik aan de slag gegaan als zelfstandig LIFE-coach (ZZP). Daarnaast heb ik na zeven jaar stilstand de bediening van Way of Grace weer nieuw leven ingeblazen, waarmee we een nieuwe Reformatie binnen de christelijke kerk in Nederland beogen.

Door het hele corona-gebeuren is de start van mijn coachingspraktijk nogal moeizaam verlopen. Het jaar 2020 is vooral een jaar geworden waarin ik heb mogen zaaien en contacten heb mogen leggen. Ik vertrouw erop dat 2021 een jaar zal worden, waarin er ook geoogst zal gaan worden, zowel wat mijn coachingspraktijk betreft, maar zeker ook met Way of Grace. Ik heb gemerkt dat de boodschap van jonge wijn in nieuwe zakken, het evangelie van het koninkrijk dat vrij is van het zuurdesem van de wet, ingang begint te vinden in de harten van mensen. De vragen die ik via persoonlijke berichten heb mogen beantwoorden en de discussies die op mijn tijdlijn zijn gevoerd hebben ertoe bijgedragen dat de boodschap die we als Way of Grace willen uitdragen steeds meer begrepen wordt.

Wat mijn coaching betreft werk ik vanuit het geestelijke principe dat de arbeider zijn loon waard is (Lukas 10:7 en 1 Timoteüs 5:18). Dat betekent dat ik cliënten achteraf zelf laat bepalen wat het coachingstraject hen waard is geweest en dat zij op grond daarvan naar draagkracht een bijdrage kunnen doen. Ik ben tot deze werkwijze gekomen omdat het voor mij niet goed voelde om voor het coachen van mensen in Bijbelse (geestelijke) principes vooraf een bepaald bedrag te rekenen. Ik wil namelijk geen drempel opwerpen voor mensen met een smalle(re) beurs en met deze werkwijze stel ik mensen met een goed inkomen in staat om wat extra’s te doen, zodat mensen met een lager inkomen toch een coachingstraject kunnen volgen.

Hoewel ik deze stap in geloof heb genomen, is inmiddels duidelijk geworden dat ik het eerste jaar niet uit ga komen met deze werkwijze. Dat heeft vooral te maken met alle corona-maatregelen, waardoor het een extra lastige periode was om als zelfstandige te starten. Het bedrag dat nodig is om dit jaar alsnog tot een sluitende begroting te komen bedraagt € 3.500,00.

Aangezien ik het afgelopen jaar via social media heel wat heb mogen zaaien, neem ik de vrijmoedigheid om aan de volgers van mijn blog te vragen om daar een bijdrage tegenover te stellen. Ook hier volgens hetzelfde principe, namelijk wat het je waard is geweest en afhankelijk van je financiële draagkracht. Ik hoop op deze manier alsnog tot een sluitende begroting voor het jaar 2020 te kunnen komen.

Ik wil benadrukken dat je niet moet geven vanuit een bepaald plichtsbesef of schuldgevoel, maar alleen als je je er vanuit vrije beweging toe geroepen voelt en mijn bediening een warm hart toedraagt. Mocht dit het geval zijn, dan kan je je bijdrage overmaken op rekening NL10 KNAB 0259 8642 77 ten name van Coachingspraktijk Overduin.

Zodra de begroting sluitend is, kan ik ook volgend jaar verder met mijn activiteiten, die gericht zijn op het meer zichtbaar maken van het koninkrijk van God in deze donkere wereld. Mocht het niet lukken, dan ben ik, vanwege afspraken met het UWV die gelden voor startende ondernemers, genoodzaakt om mijn coachingspraktijk per 1 januari 2021 te stoppen, waarna ik een WW-uitkering zal moeten aanvragen. Ik hoop uiteraard dat het niet zover hoeft te komen. Mocht je tot een bijdrage overgaan, dan ben ik uiteraard bereid om, indien gewenst, daar een aantal coaching-gesprekken tegenover te stellen.

Bij voorbaat dank en Gods zegen gewenst!

Peter Overduin

www.cpo-lifecoach.nl
www.wayofgrace.nl